طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج خشک کن گاز

شرکت مهندسی و ساخت چمان با برخورداری از دانش مهندسی و تجربیات پیشین موفق در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج خشک کن گاز با استفاده از تری اتیلن گلایکول(TEG) ، طراحی و ساخت این پکیج را بومی نموده و تحقیقات زیادی جهت افزایش بهره وری و کاهش سرمایه ثابت مورد نیاز فرایند به انجام رسانده است.
هدف اصلی این پکیج جداسازی آب از جریان گاز ورودی می باشد، زیرا آب موجود در گاز باعث ایجاد مشکلات عمده همانند خوردگی و یخ بستن آب در خط لوله ی مسیر انتقال گاز در سیستم می شود.
به طور کلی گلایکول ها زمانی استفاده می شوند که کاهش نقطه شبنم به میزان 30 تا 70 درجه سانتی گراد مورد نظر باشد. در مقایسه با TEG ، DEG قابلیت بیشتری جهت کاهش نقطه شبنم دارد اما احیای آن در غلظت های بالا مشکل تر میباشد. تترااتیلن گلایکول هم ویسکوز تر بوده و قیمت بالاتری دارد. در نتیجه معمول ترین مایع مورد استفاده برای نم زدایی گاز TEG می باشد.
گاز ورودی به سیستم که معمولا در حالت اشباع قرار دارد پس از عبور از فیلتر و Coalescer وارد برج جذب می شود تا در تماس با تری اتیلن گلایکول که از بالای برج جذب وارد می شود، آب خود را از دست داده و به نقطه شبنم مورد نیاز پروژه برسد. مقدار آب خروجی از این پکیج معمولا بین 3 تا 7 lb./MMSCFمی باشد.
گاز ورودی به برج جذب با دمای 15 تا 60 درجه سانتی گراد و فشار 5 تا 170 bar در معرض TEG قرار می گیرد. گاز ورودی به برج باید از هیدروکربن های مایع آزاد و آب آزاد عاری باشد و از پایین برج وارد آن می شود و بصورت متقابل با آن در تماس قرار میگیرد. تماس یا در روی سینی ها یا packing اتفاق می افتد. امروزه استفاده از structure packing بسیار معمول می باشد.
پس از آن تری اتیلن گلایکول مصرفی در برج جذب به واحد احیا فرستاده می شود تا خالص سازی شده و بازگردانی شود.
گلایکول که آب را به خود جذب کرده است، به سمت کندانسور بالای برج احیای گلایکول می رود تا گرم شده و بخار بالای برج احیا را کندانس نماید. سپس وارد یک flash drum با فشار حدودا 3-7bar و دمای بین 60-90 درجه سانتی گراد می گردد تا ترکیبات فرار از آن خارج شود. سپس گلایکول وارد یک فیلتر شده و پس از آن وارد یک مبدل حرارتی شده تا با استفاده از گرمای گلایکول احیا شده گرمتر گردد. سپس وارد still column میگردد تا احیا شده و آب آن جدا گردد. برج احیا طوری طراحی می شود که در فشار نزدیک اتمسفریک و دمای 204 درجه سانتی گراد کار کند. در این برج غلظت گلایکول به مقدار مورد نیاز برای استفاده در برج جذب می رسد. گلایکول غلیظ با دمای پایین تر توسط یک پمپ به سمت برج جذب برگردانده می شود.

به اشتراک بگذارید