– پروژه: طراحی و ساخت پکیج خشک کن هوا
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت پکیج خشک کن هوا

شرکت ناموران

1391

طراحی و ساخت پکیج خشک کن هوا به روش مولکولارسیو جهت پروژه بنزین سازی پالایشگاه اصفهان