– پروژه: طراحی و ساخت پکیج نمک زدایی دو مرحله ای
– کارفرما: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

طراحی و ساخت پکیج نمک زدایی دو مرحله ای

شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1385

طراحی و ساخت پکیج نمک زدایی دو مرحله ای (ظرفیت 75000بشکه در روز)جهت پروژه نمک زدایی چشمه خوش