– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق دیمولسیفایر
– کارفرما: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

طراحی و ساخت پکیج تزریق دیمولسیفایر

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1385

طراحی و ساخت پکیج تزریق دیمولسیفایر جهت میدان نفتی چشمه خوش