– پروژه: طرح احداث واحدهای فرآیندی پالایشگاه تهران
– کارفرما: شرکت مهندسین مشاور چگالش

طرح احداث واحدهای فرآیندی پالایشگاه تهران

شرکت مهندسین مشاور چگالش

جاری

طراحی و ساخت 7 دستگاه کوره شعله مستقیم برای طرح احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین، CCR، کاهش بنزن، اتان زدایی از گاز مایع پالایشگاه تهران

توان حرارتی: از 3.8MW تا 45.3MW