فوریه 21, 2020

هیتر مستقیم

شرکت مهندسی و ساخت چمان در سال 1397 موفق به طراحی و تولید چهار هیتر مسقیم در پالایشگاه نفت پارس شده است. این چهار کوره در دو واحد یکسان در سال اخیر به طور کامل ساخته و راه اندازی شده است. دو جفت هیتر مذکور با هدف جداسازی حلال در پالایش برش نفتی و تولید …